Pelet węglowy - Varmo

Przeznaczenie:

Paliwo Węglowe VARMO Ø16 mm, długość 10-30 mm, jest Kwalifikowanym Paliwem Stałym ze znakiem jakości w KLASIE "A", jest ona alternatywą w stosunku do węgla ekogroszku. Przeznaczony jest do nowoczesnych kotłów z automatycznym podawaniem paliwa, czyli kotłów z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym. Ze względu na dużą różnorodność kotłów oraz systemów podawaniem paliwa, przebieg procesu spalania VARMO w poszczególnych kotłach może się różnić.

Charakterystyka:

VARMO zostało zaprojektowane w taki sposób, aby było przyjazne zarówno dla użytkowników,jak i środowiska.

  • INNOWACYJNOŚĆ – VARMO jest pierwszym na rynku paliwem w postaci peletu węglowego.
  • WYSOKA KALORYCZNOŚĆ – ma wartość opałową min. 28-30 MJ/kg.
  • PRZYJAZNY ŚRODOWISKU – dzięki VARMO możesz obniżyć emisję dwutlenku siarki, dwutlenkuazotu, pyłu oraz silnie rakotwórczego benzopirenu o ponad 90%.
  • GWARANCJA WYSOKICH PARAMETRÓW – VARMO jest paliwem węglowym podlegającym procesowi suszenia przed pakowaniem. VARMO cechuje się wysoką powtarzalnością wszystkich parametrów technicznych i jakościowych. VARMO sprzedawane jest wyłącznie w formie konfekcjonowanej, gwarantującej deklarowaną wagę i jakość oraz komfort użytkowania.

Przechowywanie:

  • Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu
  • Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu
  • Nie palić w miejscach magazynowania i rozładunku I nie dopuścić do zwilgocenia produktu I sucho
  • Składować, z dala od wody oraz wilgoci
  • Palety zabezpieczone kapturem stretch-hood mogą być przechowywane w składach otwartych pod
  • warunkiem, że folia kapturów nie jest uszkodzona.

Wstecz